Samtalsbyrån Zentaur

För samtalsstöd utan terapeutisk eller teoretisk överbyggnad. Vänligen kontakta byrådirektör Sten Barnekow, icke-legitimerad, icke-certifierad, icke-auktoriserad.

Öppet efter överenskommelse, all ersättning frivillig.
barnekowsten@gmail.com
070-2566867

PS. För den som vacklar och undrar: Jag saknar all riktad utbildning och expertis. Jag erbjuder inga svar eller lösningar, inga löften om helande, läkande, tillfrisknande. Jag fixar inte någons liv – allra minst mitt eget. Jag vet inte vem vi är. Jag kan inte förklara något för någon. Men jag vill gärna prata om allt. Jag är inte psykolog, terapeut, coach, konsult, lärare. Jag kan absolut inte tjäna människor i vårdnöd, det finns professionella för de sargade, brutna, sjuka. Jag låter mig endast tas i anspråk av den som alltjämt är fullt ut verkande och söker någon att otvunget utforska tillvaron och sina egna grubblerier tillsammans med. Ett möte, på allvar; en stunds öppet dryftande i existentiell angelägenhet utifrån en grund av ömsesidighet och jämbördighet och utan krav på någon ersättning, eller som Antaijiklostret så överlägset formulerar det: ”no donations asked for, no donations denied”.